Knihy kroniky obce Věžky:

 

1. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy za roky 1923 až 1962

(uložena v Okresním archivu Kroměříž)

 

2. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy za roky 1963 až 1978

(uložena v Okresním archivu Kroměříž)

 

3. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy od roku 1979

(doposud bohužel nedokončená, poslední zápisy byly provedeny v roce 1986, na dokončení se v současné době pracuje)

 

4. kniha kroniky obce Věžky obsahuje zápisy od roku 2011

(současná, ručně psaná kronika, souběžně je vedená kronika obce Věžky i v elektronické podobě a od roku 2014 jsou zápisy za jednotlivé roky - počínaje rokem 2011, zveřejňovány i na samostatných webových stránkách)

 

 

Kronikáři obce Věžky:

 

v roce 1923 byl kronikářem Michal Slovák

(řídící učitel ve Věžkách)

 

od roku 1924 do roku 1931 byl kronikářem Alois Chrastina

(řídící učitel ve Věžkách)

 

od roku 1931 do roku 1938 byl kronikářem opět Michal Slovák

(řídící učitel ve Věžkách)

 

od roku 1939 do roku 1976 byl kronikářem Antonín Buksa

(major letectva v. v.)

 

od roku 1977 do roku 1986 byl kronikářem Jaroslav Polišenský

(učitel a později ředitel základní školy v Morkovicích. V roce 1986 prováděla, za těžce nemocného manžela, zápisy do kroniky Marie Polišenská (učitelka ZŠ Morkovice)

 

od roku 1987 do roku 2010 kroniku nikdo nevedl

(na retrospektivních zápisech se pracuje)

 

od roku 2011 byla kronikářkou ustanovena  Soňa Prandorfiová

(referentka nepojistných sociálních dávek Městského úřadu Kroměříž, později Úřadu práce Kroměříž)