elektronicky vedená kronika - rok 2013

 

 

Leden  2013 

 

Veřejný život:

 Seniorské odpoledne dne 13. ledna 2013.

Dne 13 ledna se konalo „Seniorské odpoledne“, na které byli naši starší spoluobčané z Věžek i Vlčích Dolů, pozváni osobními pozvánkami. Z celkového počtu 65-ti osobně pozvaných seniorů jich přislíbilo účast 35. Akce se nakonec účastnilo 28 seniorů, v té době totiž zrovna vypukla chřipková epidemie, takže někteří přihlášení se z důvodu nemoci nemohli akce zúčastnit. Za obecní zastupitelstvo se akce zúčastnili: starosta Bedřich Gardavský, zastupitelé Ivana Zavadilová, Marcel Majda, a Aleš Bosák. Obec přispěla na akci částkou 4.000,- Kč. K občerstvení byly připraveny chlebíčky, zákusky, slané pečivo, káva, pivečko i nealko. Po oficiálním přivítání starostkou T.J.Sokol Věžky, Ivanou Zavadilovou, si přítomní nejen na setkání, ale i na další společné akce připili slivovičkou.  Prvním bodem programu byla přednáška příslušníků Policie ČR, obv. odd. Morkovice (praporčík František Hanák, podpraporčík František Černoch a nadstrážmistr Vratislav Zajíček). Policisté chtěli touto přednáškou upozornit seniory, na co si mají dávat pozor, protože starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků a bohužel i násilníků. Zranitelnější jsou senioři i v silničním provozu. Seniorům byly rozdány i letáčky s informacemi, na co si mají dát pozor a jak se zachovat, pokud na jejich dveře zaklepou neznámí lidé. Druhým bodem programu bylo vystoupení Katky a Michalky Suchých. Obě krásně zpívaly různé písničky z pohádek, muzikálů i starší známé hity. Za svoje vystoupení byla děvčata odměněna velkým a zaslouženým potleskem. Po krátké přestávce hospodářka OÚ Šárka Zurynková představila seniorům kronikářku obce Věžky, Soňu Prandorfiovou, která požádala přítomné o spolupráci při dopisování kroniky od roku 1986 – 2010, kdy obecní kronika nebyla nikým vedena. Někteří senioři si sebou přinesli i zajímavé staré fotografie, které byly hned na místě naskenovány, takže dalším bodem programu bylo i promítání fotografií. Přítomní pamětníci pak vzpomínali na staré časy, kdo nebo co je na fotkách zachyceno. Promítány byly i staré fotky zámku, jeho interiéry, jeho poslední majitel, okolí kostela po vysvěcení nebo i novodobější snímky z realizace horního rybníka a ze života ve Věžkách. V průběhu krátké přestávky poděkovala Jaroslava Majdová Sokolům za organizaci této akce, která se ve Věžkách nekonala již několik let. A pak přišla na řadu volná zábava, hudba v podání harmonikáře Milana Zahradníka z Bezměrova a Evy Vojtkové z Troubek, která hrála na housle. Jejich vystoupení rozezpívalo a dokonce i roztančilo celý sál.

Seniorům se setkání velice líbilo a projevili zájem o jeho opakování i v dalších letech. 

 

Věžecké košt slivovice a klobásek dne 26. ledna 2013.