KRONIKA OBCE VĚŽKY

 

Pár slov na úvod

 

Jmenuji se Soňa Prandorfiová (roz. Hepnarová). Jsem rodačka z Věžek a ve Věžkách stále bydlím. Žila zde již moje babička, narodila se a žije zde i moje maminka a část mé rodiny.

Od mládí jsem se zajímala o literaturu a historii. O existenci Kroniky obce Věžky mi poprvé vyprávěl jeden z dřívějších kronikářů, Antonín Buksa, který mi dovolil do tehdejší kroniky i nahlédnout. Je to sice již hodně dávno, ale zajímalo mě to a poté, co jsem se dozvěděla, že kronika není již desítky let vedena, jsem se nabídla, že to zkusím.

Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně přijat a na zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 28. 02. 2011 mi bylo vedení Kroniky obce Věžky svěřeno. Byl odsouhlasen i návrh vedení kroniky nejen ručně psané ale i v elektronické podobě.

 

Na jaře roku 2014 jsem zastupitelům obce navrhla zveřejňování zápisů jednotlivých roků do kroniky na samostatných webových stránkách. Návrh byl přijat a vedení těchto webových stránek mi bylo svěřeno.

 

PA043096.jpg

 

Kronikářka obce Věžky (od roku 2011)

Soňa Prandorfiová

 

 

Tak tady jsou ...